Hvad koster det at leje: (alle priser er inkl. moms, el og vand)
Hele Huset
Tilstødende dag(e)
Lille sal
Tilstødende dag(e)
Korte møder under 4timer
Kurverter til kaffe á
Kurverter til middag og kaffe á
Grøn afgift ved leje af hele huset
Grøn afgift ved leje af lille sal eller korte møder

1.250,00 Kr
  375,00 Kr
  750,00 Kr
  375,00 Kr
  625,00 Kr
    3,00 Kr
    8,00 Kr
  375,00 Kr
  200,00 Kr
Vedrørende udlejning ring til:
Lene Sivkjær mobil nr. 5329 6332 træffes bedst mellem kl 18 og 20.

Læs mere